KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym to doskonała forma rozwoju Twojej firmy.

Uzyskując Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym możesz finansować bieżące potrzeby związane ze specyfiką produkcji lub wykonywanych usług przez Twoją firmę.


Co zyskujesz dla Twojej firmy?

     • atrakcyjne oprocentowanie i niską prowizja,
     • odsetki płatne tylko od wykorzystanej kwoty kredytu,
     • to z Tobą ustalamy odpowiednią formę zabezpieczenia,
     • nie musisz angażować własnych środków,
     • w krótkim czasie otrzymujesz  decyzję kredytową,
     • oferujemy Ci proste i jasne zasady kredytowania.

Kto może otrzymać kredyt?

Kredyt może otrzymać podmiot prowadzący działalność gospodarczą ( w tym rolniczą).

Przeznaczenie kredytu

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Warunki otrzymania kredytu

Podstawowym warunkiem otrzymania kredytu jest prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej 12 miesięcy i posiadanie czynnego rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Tucholi przez okres co najmniej 3 miesięcy..  

Maksymalna wysokość kredytu

Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest między innymi od:

     • rodzaju i wysokości bieżących potrzeb kredytowych,

     • wysokości obrotów na rachunku bieżącym,

     • średnich przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Udział własny

Przy ubieganiu się o kredyt nie jest wymagane posiadanie środków własnych.

Okres kredytowania

Okres kredytowania wynosi 12 miesięcy, a po spełnieniu określonych przez Bank warunków 36 miesięcy. Istnieje również możliwość odnowienia kredytu na kolejny okres, bez konieczności jego spłaty. 

Zabezpieczenie kredytu

Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Wypłata kredytu

Wypłata kredytu następuje gotówkowo lub bezgotówkowo w drodze realizacji dyspozycji płatniczych w ramach posiadanego limitu kredytu. Każda spłata części kredytu z wpływów na rachunek bieżący daje możliwość ponownego jej wykorzystania wraz z pozostałą częścią tego kredytu.

Spłata kredytu

Termin spłaty kredytu dostosowany jest do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej informacji, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu 52-334-37-71  lub za pomocą poczty elektronicznej kredyty@bstuchola.pl