Podstawowym profilem działalności Twojej firmy jest produkcja rolnicza? Potrzebne Ci środki na sfinansowanie bieżących potrzeb? Skorzystaj z atrakcyjnego rozwiązania jakim jest Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej.

Kredyt obrotowy na zakup środków do produkcji rolnej, to minimum formalności wraz z maksimum korzyści; oto, co zyskujesz:

    • atrakcyjne oprocentowanie i niską prowizję,,
    • decyzję kredytową w krótkim czasie,
    • jasne i proste zasady,
    • harmonogram spłat kredytu dostosowany do specyfiki prowadzonej przez Ciebie działalności.

Kto może otrzymać kredyt?

Kredyt może otrzymać podmiot podejmujący lub prowadzący działalność rolniczą.

Przeznaczenie kredytu

Kredyt jest przeznaczony na:

    • zakup nawozów mineralnych, środków ochrony roślin oraz pasz,

    • zakup kwalifikowanego materiału siewnego,

    • zakup paliwa na cele rolnicze. 

Warunki otrzymania kredytu

Podstawowym warunkiem otrzymania kredytu jest:

    • prowadzenie działalności rolniczej,

    • udokumentowanie posiadania użytków rolnych,

    • przekazywanie dopłat bezpośrednich do gruntów rolnych na rachunek w Banku Spółdzielczym w Tucholi.  

Maksymalna wysokość kredytu

Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od wielkości posiadanych użytków rolnych.

Udział własny

Przy ubieganiu się o kredyt nie jest wymagane posiadanie środków własnych.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania wynosi 60 miesięcy.

Zabezpieczenie kredytu

Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Wypłata kredytu

Kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w transzach na wskazany przez Klienta rachunek.     

Spłata kredytu

Terminy i forma spłaty kredytu dostosowane są do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej informacji, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu 52-334-37-71  lub za pomocą poczty elektronicznej kredyty@bstuchola.pl