Pragniesz rozwijać swoją firmę korzystając z Kredytu preferencyjnego z dopłatą ARiMR do oprocentowania? Pomożemy Ci wybrać linię kredytową, w ramach której zrealizujesz planowaną inwestycję.
Pakiet korzyści dla Twojej firmy:

  • atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja,
  • długi okres kredytowania dostosowany do Twoich potrzeb,
  • jasne i proste zasady,
  • krótki czas oczekiwania na decyzję kredytową.

Wybierz Kredyt preferencyjny z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania, który pozwoli Ci na pozyskanie środków przeznaczonych na inwestycje i rozwój gospodarstwa.

Kto może otrzymać kredyt?

Kredyt może otrzymać podmiot prowadzący lub podejmujący działalność gospodarczą w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków.

Przeznaczenie kredytu

Zgodnie z zasadami udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzonymi Zarządzeniem Prezesa ARiMR.

 Warunki otrzymania kredytu

Warunki otrzymania kredytu określają Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Prezesa ARiMR. 

Maksymalna wysokość kredytu

Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od rodzaju linii kredytowej i ustalana zgodnie z zasadami udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzonymi Zarządzeniem Prezesa ARiMR.

Udział środków własnych

Przy ubieganiu się o kredyt jest wymagany udział środków własnych w wysokości określonej w zasadach udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzonych Zarządzeniem Prezesa ARiMR.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania wynosi 15 lat.

Zabezpieczenie kredytu

Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidulanie z Klientem.

Wypłata kredytu

Kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w transzach na podstawie dyspozycji płatniczych Klienta oraz załączonych dokumentów, stanowiących podstawę wypłaty.

Spłata kredytu

Terminy i forma spłaty kredytu dostosowane są do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

Szczegółowych informacji można uzyskać również na stronie internetowej ARiMR  – http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne-od-2015-r.html