Jeśli Twoja Firma współpracuje z innymi firmami, zawierasz kontrakty, jesteś najemcą, chcesz wynegocjować korzystniejszą cenę, podnieść swoją wiarygodność – gwarancja to produkt dla Ciebie.

Pakiet korzyści:

    • bezgotówkowa forma zabezpieczenia,
    • wzrost wiarygodności firmy,
    • korzystne warunki transakcji,
    • minimum formalności,
    • możliwość odzyskania gotówki od kontrahenta.

Kto może być Zleceniodawcą gwarancji? 

Zleceniodawcą gwarancji może być podmiot prowadzący działalność gospodarczą od co najmniej 12 miesięcy i o dobrej sytuacji ekonomiczno – finansowej.

Rodzaje gwarancji

Podmiot gospodarczy może ubiegać się o gwarancję jako zabezpieczenie zobowiązań wynikających z  bieżącej  działalności gospodarczej a w szczególności o gwarancję:

    • zapłaty,

    • dobrego wykonania kontraktu/umowy,

    • z tytułu rękojmi i /lub gwarancji,

    • przetargową, zwrotu zaliczki, 

    • spłaty kredytu,

    • celną,

    • zapłaty akredytywy, weksla,

    • zabezpieczającą zdolność finansową przedsiębiorcy wykonującego zawód przewoźnika drogowego.

Warunki otrzymania gwarancji

Podstawowym warunkiem otrzymania gwarancji jest:

    • prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej 12 miesięcy,

    • przedstawienie umowy zawartej pomiędzy zleceniodawcą a beneficjentem gwarancji  lub innego dokumentu stanowiącego podstawę zobowiązania (faktury, faktury proforma,  oferty przystąpienia do przetargu, itp.)

    • posiadanie aktywnego rachunku bieżącego w Banku Spółdzielczym w Tucholiod co najmniej 12 miesięcy.

Maksymalna wysokość gwarancji

Podstawą określenia kwoty gwarancji jest zawarty pomiędzy zleceniodawcą a beneficjentem gwarancji (wierzycielem) kontrakt (umowa, faktura, faktura pro forma) lub oferta przystąpienia do przetargu.

Maksymalny okres

Maksymalny okres ważności gwarancji wynosi 60 miesięcy i dostosowany jest do indywidualnego charakteru zobowiązania zabezpieczonego gwarancją.

Zabezpieczenie gwarancji

Forma zabezpieczenia udzielonej gwarancji ustalana jest indywidualnie z Klientem

Jeśli potrzebujesz dodatkowej informacji, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu 52-334-37-71  lub za pomocą poczty elektronicznej kredyty@bstuchola.pl