Bankowość internetowa – eBankNet

W związku ze zmianą na nowy system bankowości elektronicznej SGB24, dostęp do historii dotychczasowej bankowości elektronicznej (eBankNet, eCorpoNet) jest możliwy używając wcześniejszych metod logowania.
Udostępnienie historii w/w systemów będzie do dnia 30 września 2024 r.

Aby zalogować się do eBankNet: https://ebank.bstuchola.pl/