Dożynki 2021

Wybrana tegoroczna myśl przewodnia w podziękowaniu dla wykonawców wieńców dożynkowych: „Rytm twórczości jest nieprzerwany i wymaga totalnego bez reszty permanentnego zaangażowania myśli, woli i wyobraźni”. Tak właśnie wygląda koncepcja i wykonywanie wieńców a właściwie dzieł.

Dożynki to zwyczaj uroczystego zakończenia zbioru zbóż a także cenny przejaw kultywowania tradycji święcenia darów ziemi, dzielenia się chlebem oraz wspólnego świętowania.

To wielkie święto rolnicze z bardzo ważnym elementem tj. wieńcami dożynkowymi – symbolami plonów i zebranymi płodami ziemi. Wieniec dożynkowy jest bowiem nieodłącznym elementem uroczystości dziękczynnych za pomyślne ukończenie żniw i prac polowych. W nich ukryta jest ciężka praca Waszych rąk.

Dożynki to święto, dzięki któremu zachowana jest ciągłość z historią, tradycją i kulturą.

W imieniu Banku Spółdzielczego w Tucholi bardzo związanego z rolnictwem, dziękuję wszystkim rolnikom z poszczególnych sołectw oraz Kołom Gospodyń Wiejskich za udział w tym ważnym i pięknym święcie wraz z przepięknymi wieńcami dożynkowymi.

To że Bank jest organizatorem konkursu wieńców dożynkowych to z naszej strony podziękowanie naszym klientom (rolnikom) i ich rodzinom za ich ciężką i rzetelną pracę.

Niech to święto więc będzie naszą wspólną radością, a wieńce cieszą oczy wszystkich tutaj obecnych.

Gratulując wszystkich dotychczasowych osiągnięć i dzieląc się wraz z Państwem radością z święta plonów, życzę wszystkim rolnikom i ich rodzinom, aby dzień jutrzejszy przynosił coraz to nowe nadzieje i projekty, a także satysfakcję z dobrze i rzetelnie wykonywanej pracy.

A wszystkim zgromadzonym życzę dobrej pogody ducha, dużo zdrowia i wytrwałości w swoich zamierzeniach oraz odpowiedniej pogody.

Chciałabym podkreślić, że nie jesteśmy specjalistami od rękodzieł, nie mamy wykształcenia artystycznego. Oceniając wieńce kierowaliśmy się subiektywną oceną w kategoriach: sposób wykonania, wygląd zewnętrzny i bogactwo użycia elementów. Każdy z pięciu osób wchodzących w skład Komisji ocenia indywidualnie zgromadzone w jednym miejscu wieńce oznaczone kolejnym numerem. Dopiero podsumowanie tych pojedynczych ocen daje nam ogólną klasyfikację.

Oceniając sposób wykonania Komisja brała pod uwagę technikę wykonania przy zachowaniu elementów tradycyjnych jak technika wykonania czy też wykorzystywany materiał.

Oceniając ogólny wygląd zewnętrzny Komisja brała pod uwagę walory estetyczne i artystyczne w tym kompozycję, dobór barw, architektura bryły oraz precyzję wykonania.

Oceniając bogactwo użycia elementów Komisja brała pod uwagę różnorodność wykorzystanych do wykonania wieńca dożynkowego podstawowych materiałów naturalnych, takich jak: kłosy, ziarna zbóż, owoców, warzyw, ziół, kwiatów, kolorowych wstęg i symboli.

Oceniono wieńce dożynkowe z Gminy Tuchola, które zostały zaprezentowane przez sołectwa i Koła Gospodyń

Tegoroczna klasyfikacja:

I miejsce – Raciąż

II miejsce- Mała Komorza

III miejsce – Stobno

IV miejsce – Kiełpin i Tuchola

Wyróżnienie- Białowieża, Klocek i Legbąd

Ze spółdzielczym pozdrowieniem

Bogumiła Bełdzikowska

Prezes Zarządu Banku