Bank Spółdzielczy w Tucholi – kamienica przy ul. Świeckiej 15 – pocztówka reklamowa z czasów międzywojennych