IPS

Bank Spółdzielczy w Tucholi od listopada 2015 roku jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), zapewniającego płynność i wypłacalność Banku na zasadach określonych w zawartej w Umowie Systemu Ochrony SGB w oparciu o Ustawę o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających.

System powołano w celu: wzajemnego gwarantowania płynności i wypłacalności w celu uniknięcia upadłości każdego z uczestników systemu.

Uczestnicy tego systemu w ramach IPS-SGB, zgromadzili fundusze o wartości ponad 220 mln złotych. Z tych funduszy może być udzielana pomoc bankom, gdyby wystąpiły u nich problemy z płynnością. Aby znacząco ograniczyć ryzyko wystąpienia problemów z płynnością lub wypłacalnością poszczególnych banków należących do IPS-SGB, banki dobrowolnie poddają się kontroli swojej działalności przez System IPS-SGB mający na celu ujawnienie sygnałów ostrzegawczych, które także mogą być ujawniane w ramach analizy porównawczej wyników wszystkich uczestniczących w systemie banków.