Idealną formą wspierającą bieżącą płynność Twojej firmy jest  Kredyt obrotowy.

Kredyt obrotowy to:

    • możliwość sfinansowania doraźnych potrzeb, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,

    • brak wymogu posiadania udziału własnego

    • atrakcyjne oprocentowanie i niska prowizja

    • minimum formalności

    • harmonogram spłat kredytu dostosowany do Twojej specyfiki prowadzonej działalności. 

Bank Spółdzielczy w Tucholi uczestniczy w rządowym programie wsparcia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach którego oferowane są gwarancje i poręczenia Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kto może otrzymać kredyt?

Kredyt może otrzymać podmiot prowadzący działalność gospodarczą (w tym rolniczą) lub podmiot podejmujący działalność rolniczą.

Przeznaczenie kredytu

Kredyt jest przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Warunki otrzymania kredytu

Podstawowym warunkiem otrzymania kredytu jest prowadzenie działalności gospodarczej od co najmniej 12 miesięcy .  

Maksymalna wysokość kredytu

Maksymalna wysokość kredytu uzależniona jest od indywidualnych, bieżących potrzeb kredytowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Udział własny

Przy ubieganiu się o kredyt nie jest wymagane posiadanie środków własnych.

Okres kredytowania

Maksymalny okres kredytowania wynosi 5 lat i dopasowany jest do możliwości płatniczych Klienta. 

Zabezpieczenie kredytu

Forma zabezpieczenia spłaty kredytu ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Wypłata kredytu

Kredyt wypłacany jest jednorazowo lub w transzach na wskazany przez Klienta rachunek,

Spłata kredytu

Terminy i forma spłaty kredytu dostosowane są do indywidualnych możliwości i oczekiwań Klienta.

Jeśli potrzebujesz dodatkowej informacji, zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu 52-334-37-71  lub za pomocą poczty elektronicznej kredyty@bstuchola.pl