KREDYT EKO!

Kredyt EKO! to odpowiedź Banku Spółdzielczego w Tucholi na potrzeby i oczekiwania klientów indywidualnych poszukujących wygodnej metody finansowania przedsięwzięć proekologicznych

Przeznaczenie kredytu to m.in.:

  • zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych;
  • zakup i montaż nowej instalacji grzewczej w tym wymianę kotłów grzewczych;
  • docieplenie budynku mieszkalnego;
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
  • zakup i instalacja przydomowej ekologicznej oczyszczalni ścieków;
  • zakup sprzętu AGD A+++

Parametry produktu:

  • kwota kredytu do 50.000,00 zł
  • długi okres kredytowania do 7 lat
  • oprocentowanie zmienne – 3,31% (WIBOR 12M + 3,06%)
  • prowizja za udzielenie kredytu 1% dla klientów posiadających rachunek w Naszym Banku

WAŻNE: Kredytobiorca zobowiązany jest do przedstawienia w terminie 6 m-cy od dnia uruchomienia kredytu faktur potwierdzających realizację inwestycji na minimum 60% kwoty udzielonego kredytu pod rygorem podwyższenia oprocentowania do poziomu warunków standardowych przyjętych dla kredytów gotówkowych

Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie:

Kwota udzielonego kredytu 10.000,00 zł; całkowita kwota kredytu wypłaconego 10.000,00 zł; okres kredytowania 36 miesięcy; roczne zmienne oprocentowanie nominalne 3,31% (stanowi sumę wartości WIBOR 12M, który obecnie stanowi 0,25% i marży Banku w wysokości 3,06 p.p.); całkowity koszt kredytu wynosi 618,47 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu 100,00 zł; odsetki od kredytu 518,47 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 4,05%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu i całkowitego kosztu kredytu wynosi 10 618,47 zł. Spłata kredytu w miesięcznych ratach równych w wysokości 292,19 zł (36 rat), ostatnia wyrównująca rata w wysokości 291,82 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem. Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Bank Spółdzielczy w Tucholi.