Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego 2

Ocena stosowania Zasad ładu korporacyjnego 2