4._Pytania_i_odpowiedzi_QA_-_moratorium_pozaustawowe-aktualizacja_19.06