Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza EOG lub do organizacji międzynarodowych Bank nie przekazuje Pani/Pana danych do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych z wyłączeniem działań wynikających z przepisów o rezydencji podatkowej. W pozostałych przypadkach Państwa dane trafiają do Banku Adresata tylko i wyłącznie na Państwa polecenie (dyspozycję) przelewu lub przekazu zagranicznego (WU)