Przelewy zagraniczne – ważne zmiany

Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka ? Od 31.10.2021 r., przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji. Jeżeli nam nie przekażesz pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew. Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kraje trzecie wysokiego ryzyka na dzień 25.10.2021 r.

 1. Afganistan

 2. Albania

 3. Bahamy

 4. Barbados

 5. Botswana

 6. Burkina Faso

 7. Filipiny

 8. Ghana

 9. Haiti

 10. Irak

 11. Iran

 12. Jamajka

 13. Jemen

 14. Kajmany

 15. Kambodża

 16. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (KRLD)

 17. Kuba

 18. Maroko

 19. Mauritius

 20. Mjanma/Birma

 21. Myanmar

 22. Nikaragua

 23. Pakistan

 24. Panama

 25. Senegal

 26. Sudan Południowy

 27. Syria

 28. Trynidad i Tobago

 29. Uganda

 30. Zimbabwe

 31. Vanuatu