Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR)

Posiadanie w Banku Spółdzielczym w Tucholi rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR) zwanego inaczej kontem osobistym umożliwia sprawne, szybkie i bezpieczne zarządzanie finansami w sposób maksymalnie prosty i zdecydowanie najtańszy.
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy przeznaczony jest dla osób, które zadeklarują stały miesięczny wpływ na rachunek.
Bank nie stawia wymogu minimalnej kwoty wpłaty. Wpływy mogą być zadeklarowane jako wpłata na rachunek lub jako wpływ z tytułu pensji, stypendium, renty czy emerytury.
Posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego umożliwia przeniesienie na Bank obowiązku płacenia comiesięcznych stałych opłat z tytułu rachunków telefonicznych, energii elektrycznej, gazu, czynszu itp. Ta usługa to stałe zlecenie z rachunku ROR.

Nasz Bank świadczy także usługi związane z zapłatą comiesięcznych opłat za pomocą polecenia zapłaty. W tym wypadku za zgodą posiadacza rachunku zakład energetyczny, gazowniczy czy sprzedawca usług telefonii komórkowej wystawia obciążenia rachunku wynikające z rachunków za gaz, prąd czy telefon.
Pieniądze zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym można pobierać na terenie całej Polski za pomocą karty debetowych.
Każdy posiadacz rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego może lokować swoje oszczędności na terminowych lokatach oszczędnościowych.