ROR Junior

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Junior to przyjazny rachunek dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat.

ROR JUNIOR przeznaczony jest do samodzielnego dysponowania środkami zgromadzonymi na tym rachunku. Umowę zawartą z bankiem dla jej ważności potwierdza przedstawiciel ustawowy małoletniego.

Warunki zakładania i prowadzenia ROR Junior:

0 zł za otwarcie rachunku

0 zł za prowadzenie konta

0 zł za dostęp do bankowości elektronicznej

0 zł za przelewy elektroniczne

0 zł za wpłaty i wypłaty dokonywane na rachunek


ROR Junior umożliwia:

» przechowywanie środków pieniężnych,

» przyjmowania wpływów gotówkowych i bezgotówkowych,

» dostęp do rachunku za pomocą Internetu dzięki usłudze eBankNet,

» dostęp do informacji o bieżących operacjach na rachunku dzięki usłudze SMS,

» realizowanie stałych zleceń płatniczych.