SGB Leasing

Klientom instytucjonalnym naszego Banku proponujemy – leasing środków trwałych

SGB Leasing jest specjalnie opracowanym produktem skierowanym do klientów Banków Spółdzielczych:

– dostosowuje warunki do specyfiki i profilu naszych klientów;

– uwzględnia dotychczasową współpracę z Bankiem i historię kredytową każdego klienta;

– ogranicza procedury do niezbędnego minimum;

– wystarczająca jest tylko aktualizacja dokumentów będących w posiadaniu Banku;

– dopuszcza negocjacje i indywidualizuje ofertę na każdym etapie transakcji;

– oferuje ciekawe rozwiązania i …

– … specjalne warunki dla stałych i rzetelnych klientów naszego Banku.

Cechy leasingu:

szybkie pozyskanie środków trwałych oraz czerpanie zysków z ich użytkowania bez inwestowania własnych środków pieniężnych;

  • w trakcie trwania umowy firma wypracowuje za pomocą wyleasingowanego środka fundusze na pokrycie rat leasingowych;
  • raty leasingowe, jak i wszystkie wydatki związane z użytkowaniem środka, mogą być w całości zaliczane do kosztów uzyskania przychodów użytkownika;
  • warunki finansowe są dostosowane ściśle do przewidywanych możliwości korzystającego np.: sezonowej działalności;
  • zobowiązania z tytułu umowy leasingowej mają charakter pozabilansowy i nie powodują zmniejszenia zdolności kredytowej.

Proponujemy Państwu leasing na:

oraz:

Oferujemy także:

  • pomoc w negocjacjach z dostawcami i producentami,
  • dobre rabaty u naszych stałych dostawców.

Atutem naszym są uproszczone i skrócone procedury zawierania umów dla stałych klientów naszego Banku, ponadto każdemu Klientowi dedykujemy doradcę, który prowadzi go poprzez procedurę leasingu.

Jesteś zainteresowany ofertą? – Skontaktuj się z Doradcą w naszym Banku lub doradcami leasingowymi SGB;