Polityka ładu korporacyjnego

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Tucholi stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego
Dowiedz się więcej →

...