Zarząd i Rada Nadzorcza Banku

Skład Zarządu Prezes Zarządu Bogumiła Bełdzikowska Wiceprezes Zarządu Natalia Grudzina – Pazurek Członek Zarządu Monika Weltrowska Rada Nadzorcza Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Turzyński Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eliasz
Dowiedz się więcej →

...