Ujawnienie informacji

Ujawnienie informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczącym profilu ryzyka banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji podlegających obowiązkowym ujawnieniom wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

 

 

Pliki do pobrania

Liczba plików: 2