Uruchomienie nowego bankomatu

5 września 2017 roku przy Oddziale w Kęsowie Banku Spółdzielczego w Tucholi nastąpiło uroczyste oddanie do użytku bankomatu.

Przecięcia wstęgi dokonali wspólnie: Kierownik Oddziału Halina Rudnik, Wójt Gminy Radosław Januszewski, Przewodniczący Rady Gminy Witold Ott, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Stanisław Turzyński, Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Eliasz Adamczewski oraz Prezes Zarządu Bogumiła Bełdzikowska.

Swój sukces w działaniu, Bank osiąga dzięki Klientom Banku i pracownikom oraz dobrej znajomości środowiska i potrzeb mieszkańców, a także istnieniu ścisłych związków finansowych z lokalnymi instytucjami przede wszystkim samorządem.

Z bankomatu korzystać będą zarówno mieszkańcy Gminy Kęsowo, osoby spoza Gmiy a także turyści.

Bank Spółdzielczy w Tucholi zaprasza więc wszystkich swoich Członków, Klientów oraz mieszkańców do bezpiecznego korzystania z bankomatu.

Fotografie dzięki uprzejmości: Tygodnika Tucholskiego autor : Lucyna Zdanowska