Oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec ZUS lub KRUS

Oświadczenie Klienta o braku zaległości wobec ZUS lub KRUS