Wygodne Konto dla Klientów ZUS

Konto przeznaczone jest dla Klientów Banku nieposiadających rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, którzy otrzymują rentę lub emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Za 1zł miesięcznie za prowadzenie konta zyskujesz:

Bezpłatne wypłaty gotówki w szerokiej sieci bankomatów z Grupy BPS i SGB

Bezpłatne użytkowanie karty debetowej

Pomoc medyczną i domową w ramach dodatkowego pakietu ubezpieczeniowego assistance


Oferta promocyjna to :

  • 0 zł za otwarcie rachunku

  • 1 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku

  • 0 zł za wydanie i wznowienie karty debetowej

  • 0 zł za użytkowanie karty debetowej

  • 0 zł za wypłaty w bankomatach sieci BPS i SGB

  • 0 zł za udostępnienie usług bankowości elektronicznej

  • 0 zł za pakiet ubezpieczeniowy assistance – przez pierwsze 12 miesięcy ochrony ubezpieczeniowej; po upływie  tego czasu koszt ubezpieczenia to tylko 60 gr miesięcznie w przypadku kontynuowania ochrony ubezpieczeniowe


Pakiet ubezpieczeniowy assistance obejmuje : pomoc w domu, pomoc medyczną na terenie RP i podczas podróży zagranicznej, pomoc podczas podroży samochodem oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego, infolinię medyczną i infolinię podróżną.

Więcej informacji w Placówka Banku lub na www.wygodnekontozus.pl