Załóż nowe konto “KONTO ZA ZŁOTÓWKĘ”

Opis produktu :

  • ,,Konto za złotówkę’’ to rachunek oszczędnościowo -rozliczeniowy dla osób fizycznych z dedykowanym pakietem opłat,
  • Do konta w pakiecie wydawana jest bezpłatnie karta debetowa Mastercard,
  • Posiadacz rachunku może uzyskać dostęp do rachunku za pośrednictwem kanałów elektronicznych,
  • Bezpłatna aplikacja Portfel SGB w pakiecie.

 

Dla kogo dedykowany jest produkt:

Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, w tym osoba małoletnia.

Zalety posiadania “Konta za złotówkę” :

  • Za złotówkę klient otrzymuje rachunek z kartą i bankowością elektroniczną aplikacją mobilną Portfel SGB
  • Tylko złotówka za konto z kartą i bankowością elektroniczną oraz aplikacją mobilną. Prawie 4 tys. bezpłatnych bankomatów w kraju (bankomaty sieci SGB, BPS oraz zrzeszonych banków spółdzielczych).
  • Brak opłat za wypłatę gotówki za granicą.
  • Brak opłat za wypłaty gotówki w ramach cashback w kraju.
  • 3 zł Klient płaci za wypłatę gotówki w bankomatach obcych w kraju.