Zarząd i Rada Nadzorcza Banku

Skład Zarządu

Prezes Zarządu

Bogumiła Bełdzikowska

Wiceprezes Zarządu

Natalia Grudzina – Pazurek

Członek Zarządu

Monika Weltrowska

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Stanisław Turzyński

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Eliasz Adamczewski

Sekretarz Rady Nadzorczej

Bogdan Błażejewski

Członkowie Rady Nadzorczej

Stanisław Czapiewski

Romuald Gierszewski

Stefania Gliszczyńska

Piotr Michałowski

Ewa Olejnik

Andrzej Pogorzelczyk