Polityka ładu korporacyjnego

Polityka Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Tucholi stanowi zbiór zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku w tym relacje z udziałowcami Banku i klientami, organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Pliki do pobrania

Liczba plików: 9