Usługi rozliczeniowe

Celem ułatwienia efektywnego zarządzania swoimi środkami na rachunku ROR, proponujemy Państwu korzystanie z usług dodatkowych takich jak:

system rozliczeń ELIXIR i funkcjonalny system bankowości internetowej sgb24.pl.

» Bankowość internetowa
Polecamy przejrzysty i funkcjonalny system bankowości internetowej sgb24, pozwalający na pełne zarządzanie rachunkiem bez wychodzenia z domu.
Bank przez Internet, czyli system sgb24.pl pozwoli przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego miejsca na świecie na:
– uzyskanie informacji o saldzie i historii posiadanych rachunków,
– dokonywanie przelewów na rachunki w naszym i innych bankach,
– realizowanie przelewów na rachunki ZUS i Urzędu Skarbowego,
– drukowanie potwierdzenia wykonanych transakcji oraz stan rachunków.

» System rozliczeń ELIXIR
Dzięki temu systemowi szybko i bezpiecznie można dokonać przelewu środków na rachunki w innych bankach.

» System SMS
W ramach tego systemu oferujemy Państwu:
– przekazywanie informacji po każdej zmianie salda. W tej opcji system w ciągu kilkunastu minut po zmianie salda wysyła wiadomość SMS.
Dodatkowo w następny dniu wysyła wiadomość SMS o stanie rachunku na początek dnia.
– przekazywanie informacji o debecie na rachunku / rachunkach objętych usługą SMS