Rachunek bieżący dla rolników

Bank Spółdzielczy w Tucholi posiada rachunek bieżący dla rolników, który służy do gromadzenia pieniędzy oraz przeprowadzania rozliczeń finansowych w kraju i za granicą, związanych z rolniczą działalnością gospodarczą.

Posiadanie tego rachunku umożliwia rozliczenia z tytułu:

» dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej

» należności z produkcji i sprzedaży

» zwrot podatku VAT

» zwrot ryczałtu

» rozliczenia z kontrahentami

» składki na rzecz KRUS

Założenie rachunku rolniczego jest bardzo proste.
Należy dostarczyć następujące dokumenty do Banku:

» nakaz zapłaty podatku rolnego lub zaświadczenie z rzędu Gminy o posiadaniu/użytkowaniu gospodarstwa rolnego

» numer NIP

» dowód tożsamości z numerem PESEL


» wypełnienie formularza o otwarcie rachunku w palcówce Banku

Rolnik posiadający rachunek bieżący dysponuje swoimi pieniędzmi na wiele sposobów:

» wypłaty gotówkowe w naszym banku lub oddziale

» realizacja imiennych czeków gotówkowych

» karta płatnicza (w sieci bankomatów lub wszystkich punktach handlowych lub usługowych honorujących kartę Visa)