ROR Młodzieżowy

Młodzieżowy rachunek oszczędnościowo- rozliczeniowy został stworzony w trosce o wygodę osób studiujących i uczących się w wieku od 18 do 26 lat.
Warunki zakładania i prowadzenia ROR Młodzieżowy:

0 zł za otwarcie rachunku

0 zł za prowadzenie konta

0 zł za dostęp do bankowości elektronicznej

0 zł za przelewy elektroniczne

0 zł za wydania karty START

0 zł za wpłaty i wypłaty dokonywane na rachunek


ROR Młodzieżowy umożliwia:

» przechowywanie środków pieniężnych,

» korzystanie z karty bankomatowej VISA Electron Młodzieżowa START

» przyjmowania wpływów gotówkowych i bezgotówkowych,

» dostęp do rachunku za pomocą Internetu dzięki usłudze eBankNet,

» dostęp do informacji o bieżących operacjach na rachunku dzięki usłudze SMS,

» realizowanie stałych zleceń płatniczych.