Ubezpieczenia

Bank Spółdzielczy w Tucholi w zakresie ubezpieczeń współpracuje z firmami ubezpieczeniowymi:

– Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

– Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Informacje o Agencie

Informacja o Agencie

Pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo Generali

Pełnomocnictwo Generali Życie

Poniżej znajdziesz ofertę ubezpieczeniową.

* Ubezpieczenia Generali Życie Komfort

Karta Produktu Życie Komfort

OWU Życie Komfort

Dokument zawierajacy kluczowe informacje

* Generali z myślą o aucie

Karta produktu Generali OC

Karta produktu Generali z myślą o aucie

Karta produktu Generali z myślą o pomocy drogowej

OWU Generali z myślą o aucie

OWU Generali z myślą o pomocy drogowej

* Generali z myślą o domu i rodzinie

Karta Produktu Generali z myślą o domu i rodzinie

OWU Generali z myślą o domu i rodzinie

Przewodnik po produkcie

* Generali z myślą o NNW

Karta produktu Generali NNW indywidualne

OWU Generali NNW Indywidualne

Karta produktu Generali NNW grupowe

OWU Generali NNW grupowe

* Generali z myślą o podróży

Karta produktu Generali z myślą o podróży

OWU Generali z myślą o podróży

* Generali z myślą o OZE

Karta produktu Generali z myślą o odnawialnych źródłach energii

OWU Generali OZE

Ustandaryzowany dokument OZE

* Generali Agro Firma

Karta produktu Generali Agro Firma

OWU Generali Agro Firma

Ustandaryzowany dokument Generali Agro Firma

* Generali Agro Ekspert

Karta produktu Generali Agro Ekspert

OWU Generali Agro Ekspert

Ustandaryzowany dokument Generali Agro Ekspert

* Generali Konie

Karta produktu Generali Konie

OWU Generali Konie

Ustandaryzowany dokument Generali Konie

* Generali Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich i produkcji zwierzęcej

Karta produktu Generali Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa

OWU Generali Zwierzęta Gospodarskie

Ustandaryzowany dokument Generali Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich

* Generali Gospodarstwo Rolne

Karta produktu Generali Gospodarstwo Rolne

OWU Generali Agro Gospodarstwo Rolne

Ustandaryzowany dokument Generali Agro Gospodarstwo Rolne

* Generali z myślą o rolniku

Karta produktu Generali z myślą o rolniku

OWU Generali z myślą o rolniku

* Generali Ubezpieczenie Upraw Rolnych

Karta produktu Generali Ubezpieczenie Upraw

OWU Generali Ubezpieczenie Upraw

Ustandaryzowany dokument Generali Ubezpieczenie Upraw

Klauzule szczególne uprawy wiosna 2024

* Generali z myślą o firmie

Karta produktu Generali z myślą o firmie

OWU Generali z myślą o firmie

* Ubezpieczenie Generali Flota

Karta produktu Generali Flota

OWU Generali Flota

* Ubezpieczenie Generali, z myślą o kosztach rezygnacji z podróży

Karta produktu Generali, z myślą o kosztach rezygnacji z podróży

OWU Generali z myślą o kosztach rezygnacji z podróży

* Ubezpieczenie Generali, z myślą o wynajmie

Karta produktu Generali, z myślą o wynajmie

OWU Generalia z myślą o wynajmie